Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. prof. Odona Bujwida
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie zachęcony sukcesem projektu "Praktyczna gastronomia" przystąpił do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce". Projekt ten, przewidziany na lata 2010-2014, pozwoli na przeszkolenie 320 barmanów, 320 baristów i 128 kucharzy. Umiejętności barmańskie i baristyczne uczniowie będą nabywać pod okiem znakomitych fachowców, wielokrotnych laureatów konkursów barmańskich krajowych i międzynarodowych. Zajęcia będą się odbywać w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach Krakowskiej Szkoły Barmanów.
Regulamin rekrutacji
Kurs baristyczny
Kurs barmański

W projekcie przewidziano kursy barmańskie I stopnia poszerzone, trwające 45 godzin oraz 15-godzinne kursy baristyczne. Udział w kursie potwierdzony będzie certyfikatem uzyskania umiejętności zawartych w programie.

Szkolenia dają możliwość zdobycia umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gastronomii. Dla przyszłego pracodawcy kursanci będą wysokokwalifikowanymi pracownikami lepiej przygotowanymi do wejścia na rynek pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Lider projektu:
Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Biuro ds. realizacji projektu — ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków,
tel. 12 6303124, e-mail: bkz.sekretariat@umwm.pl, www.zawodowamalopolska.pl